Ansvarsavtal

ANSVARSAVTAL MELLAN DELTAGARE på E&T KURSVERKSAMHET OCH E&T HUNDÄGARUTBILDNING


1. VACCINATION

-Jag intygar att min hund vid kursstarten är vaccinerad mot valpsjuka, smittsam leverinfektion och parvo enligt SKKs rekommendationer. Önskvärt även mot kennelhosta


2. ANMÄLNINGSAVGIFT OCH BINDANDE ANMÄLAN

- Jag är införstådd med att anmälan är bindande och att 200 kr av kursavgiften, 500 kr vid träningshelg, är bokningsavgift
- den sk Bokningsavgiften återbetalas inte vid återbud oavsett anledning.

- att återbud ska ske via mail, sms eller telefon och jag är att betrakta som avanmäld då jag fått bekräftelse från E&T.

- Jag förstår att återbud senare än 7 dagar innan första kursdag/träningsdag (för träningshelg senare än 30 dagar) innebär att full deltagaravgift ska betalas. Återbetalning sker då endast mot uppvisande av veterinär- eller läkar-intyg.


3. ÅNGERRÄTT
- Vi tillämpar ingen ångerrätt för utbildningar eller föreläsningar enligt 2 kap. 11 § distansavtalslagen.

4. ANSVAR

- Jag bekräftar att jag deltar på kursen på eget ansvar och att jag själv är ansvarig för ev. skador som jag eller min hund orsakar. - Jag kommer inte att begära ersättning av instruktören eller E&T Hundägarutbildning om jag eller min hund skulle bli skadade i samband med kursen.

- Jag är själv ansvarig för att jag och min hund är tillräckligt försäkrade

All träning sker på egen risk och med strikt hundägaransvar. (Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter, lag 2007:1150).
E&T Hundägarutbildning tar inget ekonomiskt ansvar vid hund- eller personskada. Därför är det viktigt att se över sin hund- och ansvarsförsäkring.


5. LÖPTIKAR
- jag är införstådd med att löptikar (med byxor inomhus)är välkomna men tikar i höglöp får vara kvar hemma (vanligen mellan dygn 12-20)

7. ÖVRIG INFO

Priserna gäller för en deltagare med en hund. Familjemedlemmar till en deltagare går gratis som åskådare. Åskådare (som inte tillhör deltagares familj) utan hund, halva priset.

En anmälan till utbildning, föreläsning eller annan aktivitet innebär även att du har godkänt ansvarsavtalet.

Om du som ska gå en kurs är under 18 år måste en förälder eller förmyndare anmäla den underårige. Föräldern eller förmyndaren blir då avtalspart med oss.

E&T hundägarutbildning förbehåller sig rätten att ställa in utbildning, föreläsning eller annan aktivitet på grund av för få anmälda deltagare eller på grund av anledning som E&T hundägarutbildning ej råder över. Vid dessa fall återbetalas kursavgiften.
Skriv ut och ta med påskrivet till första kurstillfället

Datum: ____________________

Namn:________________________________