Sökdag

Sökdag 6/7 kl 09:00 - ca 13:30


Sök    

Personsökdag för alla då varje ekipage coachas individuellt 750 kr

Vi kör i ganska öppna marker men med möjlighet till fina legor. Max 5 deltagare

Välkommen med din anmälan här: